კოლეჯს სახელწოდება შეეცვალა


საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სახელწოდების ცვლილების შესახებ მიმდინარე წლის 20 აპრილს შეტანილი განცხადების საფუძველზე, უკვე 2018 წლის 20 აპრილიდან შპს „ავიცენას სამედიცინო დაგამოყენებითი მეცნიერების კოლეჯს“ სახელწოდება შეეცვალა.  კოლეჯის ახალი სახელწოდებაა შპს „ავიცენასსამედიცინო და გამოყენებითი მეცნიერების საზოგადოებრივი  კოლეჯი”.