Under Construction !

ავიცენას უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტი

Avicenna International Higher Education Institute

.به وب سایت رسمی دانشکده بین‌المللی بن سینا خوش آمدید .بخش فارسی در حال آماده سازی می باشد و بزودی افتتاح و به روز رسانی خواهد شد

Address Tbilisi : Tbilisi , Khusharauli St , No 30 Address Tehran : Unit 3, No. 447, Above the 56th St, Yousef Abad St, Iran. Tel: +98-21-88065683

پیام ریاست دانشکده اهمیت دانش در فضای اطلاعاتی و سرعت رشد تکنولوژی در فضای امروز جهان، بیش از سایر ادوار تمدن بشری جلوه گر شده است. با توجه به گسترش دانش و توسعه صنایع، رویکردهای اجرای تخصصی و کوچکتر شدن مراکز صنعتی و خدماتی، با بهره گیری از توان و امکانات خارج از سیستم، نوعی تقابل و وابستگی و در عین حال هم افزایی را به وجود آورده است. فضاهای علمی و دانشگاهی نیز از این قاعده مرسوم مستثنا نیستند. هم افزایی های علمی از طریق ائتلاف‌های دانشگاهی با به کار گیری حداکثری تخصص‌ها، اساتید و دانشجویان، توان تولید علم دانشگاهی را چند برابر خواهد نمود. دانشکده بین المللی ابن سینا با هدف هم‌افزایی تولید علم، زیرساخت‌های مناسبی را با به کارگیری روش‌های نوین انتقال دانش، مدیریت و هدایت پروژه‌ها و همگامی با صنایع و دانشگاه‌های مطرح جهانی به وجود آورده است. این دانشکده توانسته است با به کارگیری سیستم های نوین، از طریق ارزشیابی و مهارت سنجی سوابق و تجربیات، تعریف تحصیلات کاربردی، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی مشترک بین دانشگاهها و صنایع، زمان تحصیل دانشجویان را به حداقل برساند و اثربخشی تحصیلات را با حمایت از متخصصین، کارآفرینان و هنرمندان به حداکثر برساند. در راستای توسعه فعالیت‌های هم افزایی دانش، دانشکده بین المللی ابن سینا، از همه سازمان ها، مراکز علمی و صنعتی همچنین افراد متخصص در حوزه های مختلف علمی و صنعتی، دعوت به عمل می آورد تا با اشتراک گذاری منابع، تخصص ها و روشها در این مسیر به ما بپیوندند و در توسعه پایدار جامعه همراه شوند. و در این راه تمامی امکانات، ارتباطات و تجربیات خود را در کنار حمایت های معنوی و مادی خود در اختیار همراهان قرار خواهد داد دکتر حسین چناری